";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Mel. Yesterday

Skicka sidan Skriv ut PDF

Stilla konversation med blicken fäst på glaset framför dej.

Yes te´ dej,
fast de´ alltid blir en mess me´ mej
kära snaps,
så e´ du helt okej,
jag säjer alltid
yes te´ dej

Lyssna på hur snapsvisan och melodin går.

 

 

Hem Mina snapsvisor Mel. Yesterday