";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Mel. Muppet show theme

Skicka sidan Skriv ut PDF

Varför svälja ?

Säj , varför ska man svälja
sin snaps i strupen ner,
i stället kan man välja
ut ett sätt som ger dig mer:

ring fort till närmsta syster,
så har du frågan löst,
det gör dig extra yster,
ta den helt intravenöst !

Lyssna på hur snapsvisan och melodin går.

 

 

Hem Mina snapsvisor Mel. Muppet show theme