";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Snapsvisor som passar att sjunga flerstämmigt

Skicka sidan Skriv ut PDF

Varför inte blanda?

Mel. Vintern rasat

Kräftor kräva varjehanda drycker
annars smakar inget som det ska
vi kan alla följa våra nycker
tänk, systembolaget är allt bra:
Linieakvavit och Bäsk och Skåne,
Pors och Absolut i höga stop
sen när kvällen lidit, under vår måne
gör vi busgrogg på dem allihop

Lyssna på hur snapsvisan och melodin går.